Bc. Lukáš Miklo

luky_croped

Bc. Lukáš Miklo

STV – 5.Dan

Trenér II. tř. karate ČSKe

Předseda oddílu KTS

Zkušební komisař II tř. Čske

Předseda Trenérskometodické komise MSKe

Národní Rozhodčí ČSKe

Instruktor sebeobrany

Já a karate a v čem vidím smysl mé práce v našem klubu …

Smysl mé práce spočívá především ve vytváření nových osobností, ať už jsou to děti, nebo starší lidé. Karate by opravdu nemělo být chápáno jako nástroj ke rvačce, nebo k jakýmkoli potyčkám, ale hlavně jako nástroj ke správnému směru životní cestou.

Tak jako všichni trenéři a učitelé karate, kteří neberou toto bojové umění na lehkou váhu a opravdu se zajímají o všechny aspekty karate, bych rád přispěl kvalitními tréninky a výukou, abychom mohli produkovat kvalitní karatisty, jak pro závody, tak i pro život a ti potom mohli předávat v budoucnu toto poslání dále a dále. Česká republika potřebuje kvalitní karatisty a to už jen proto, že jsou to většinou díky karate i slušní a osobnostně výborní lidé.

Napsat komentář