Bc. Lukáš Miklo

luky_croped

  • Bc. Lukáš Miklo
  • STV – 4.Dan
  • Trenér II. tř. karate ČSKe
  • Předseda oddílu KTS
  • Zkušební komisař II tř. Čske
  • Předseda Trenérskometodické komise MSKe
  • Národní Rozhodčí ČSKe
  • Instruktor sebeobrany

Já a karate a v čem vidím smysl mé práce v našem klubu …

Smysl mé práce spočívá především ve vytváření nových osobností, ať už jsou to děti, nebo starší lidé. Karate by opravdu nemělo být chápáno jako nástroj ke rvačce, nebo k jakýmkoli potyčkám, ale hlavně jako nástroj ke správnému směru životní cestou.

Tak jako všichni trenéři a učitelé karate, kteří neberou toto bojové umění na lehkou váhu a opravdu se zajímají o všechny aspekty karate, bych rád přispěl kvalitními tréninky a výukou, abychom mohli produkovat kvalitní karatisty, jak pro závody, tak i pro život a ti potom mohli předávat v budoucnu toto poslání dále a dále. Česká republika potřebuje kvalitní karatisty a to už jen proto, že jsou to většinou díky karate i slušní a osobnostně výborní lidé.

Napsat komentář

?